v roce 2015 jsme zakoupili opuštěný areál v Klatovech, kde byl jeden kancelářský objekt téměř k demolici a stará hala, která již byla ve značném stádiu rozkladu. Kancelářská budova byla nakonec opravena a hala zbořena